புலவர். செ. இராசு எழுதிய நூல்கள்

சுவடிப் பதிப்புகள்

கொங்கு மண்டல சதகம் 1963
மேழி விளக்கம் 1970
மல்லைக் கோவை 1971
பூர்வச்சக்கரவர்த்தி நாடகம் 1978
கொடுமணல் இலக்கியங்கள் 1981
பூந்துறைப் புராணம் 1990
மரபாளர் உற்பத்திக்கும்மி 1995
மங்கலவாழ்த்து 1995
ஏரெழுபது 1995
திருக்கை வழக்கம் 1995
கம்பர் வாழி 1995
ஞானமாலை 1997
புயல் காத்துப்பாட்டும் பஞ்சக்கும்மியும் 1997
கல்வியொழுக்கம் 1998
திங்களூர் நொண்டி1998 (இணையாசிரியர்)
நீதியொழுக்கம் 2002
பஞ்சக்கும்மிகள்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்

தஞ்சை மராட்டியர் செப்பேடுகள் 1983
தஞ்சை மராட்டியர் கல்வெட்டுகள் 1987
கொங்கு நாட்டுச் சமுதாய ஆவணங்கள் 1991
சேதுபதி செப்பேடுகள் 1994
சோழமண்டல சதகம் 1994
கல்வெட்டியலும் வரலாறும் 2001
தொண்டைமான் செப்பேடுகள் 2004

வட்டார வரலாற்று நூல்கள்

எங்கள் பவானி 1967
தங்கம்மன் திருக்கோயில் வரலாறு 1981
வெள்ளோடு சாத்தந்தைகுல வரலாறு 1987
முருங்கத்தொழுவு பெரியகுல வரலாறு 1989
நாகம்பள்ளி காணியாளர் வரலாறு 1989
அனுமன்பள்ளி பண்ணைகுல வேளாளர் வரலாறு 1990
பரஞ்சேர்வழி காணியாளர் குல வரலாறு 1990
தலையநல்லூர்க் கூறைகுல வரலாறு 1990
கொடுமணல் வரலாறு 1991
ஆலாம்பாடி பொருள் தந்த குல வரலாறு 1993
கீரனூர்க் காணியாளர்கள் வரலாறு 1993
நசியனூர்க் காணியாளர் வரலாறு 1994
நசியனூர்க் கண்ணகுல வரலாறு 1994
சின்ன அண்ணன்மார் கோயில் வரலாறு 1994
காடையூர் முழுக்காதுகுல வரலாறு 1994
எழுமாத்தூர்ப் பனங்காடர்குல வரலாறு 1995
கொங்கு நாட்டுச் செம்பூத்த குல வரலாறு 1995
காங்கயம் அகத்தீசுவரர் கோயில் வரலாறு 1995
ஆனங்கூர்க் காணியாளர் வரலாறு 1997
கண்ணபுரம் செங்கண்ணர்குல வரலாறு 1997
ஊத்துக்குளி கதித்தமலை வரலாறு 1997
திண்டல்மலை வரலாறு 1997
அத்திப்பாளையம் செம்பூத்தகுல வரலாறு 1998
கொத்தனூர்க் குழாயகுல வரலாறு 1998
கத்தாங்கண்ணி வெண்டுவகுல வரலாறு 1998
பொன் ஆரியூர் வரலாறு 1998
கொங்கூர் வெண்டுவகுல வரலாறு 1999
குமரமங்கலம் தூரகுல வரலாறு 1999
நல்லூர் வரலாறு 2000
நீலம்பூர் வரலாறு 2000
புத்தரச்சல் குழாயகுல வரலாறு 2000
சிவன்மலை வரலாறு 2000
முத்தூர் வரலாறு 2001
அமுக்கயம் பொருள் தந்தகுல வரலாறு 2001
கொங்கலம்மன் கோயில் வரலாறு 2001
ஆயப்பரப்பு வரலாறு 2001
பிடாரியூர் வரலாறு 2001
நல்லூர் பனங்காடர்குல வரலாறு 2001
கிழாம்பாடி கண்ணகுல வரலாறு 2001
கொல்லன்கோயில் வரலாறு 2002
தாராபுரம் வரலாறு 2004
வள்ளியறச்சல் வரலாறு 2005
கோலாரம் வரலாறு 2005
கொளிஞ்சிப்பட்டி பண்ணைகுல வரலாறு 2005
மேல் ஒரத்தை வரலாறு 2005
மறவபாளையம் வரலாறு 2005
வரலாற்றில் அறச்சலூர் 2006
பருத்திப்பள்ளி செல்லகுல வரலாறு 2006
வெள்ளோடு காணியாளர் வரலாறு 2007
பொங்கலூர் பொன்னகுல வரலாறு 2007
ஈங்கூர் ஈஞ்சகுல வரலாறு 2008
தோளூர் காணியாளர் வரலாறு 2008

பொதுவரலாறு

கொங்கு குல மகளிர் 2008
ஈரோடு மாவட்ட வரலாறு 2008
காளிங்கராயன் கால்வாய் 2007
ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுக்கள் (தொகுதி – 1) 2007
கொங்கு வேளாளர் கல்வெட்டும் காணிப்பாடல்களும் 2007
கொங்கு வேளாளர் செப்பேடு, பட்டயங்கள் 2007
தமிழக இஸ்லாமிய வரலாற்று ஆவணங்கள் 2007
கொங்கு நாடும் சமணமும் 2005
வெண்டுவண் குல வரலாறு 2005
தொண்டைமான் செப்பேடுகள் 2004
உ.வே.சா பதிப்புப் பணியும் பன்முக மாட்சியும் 2003
கொங்கு நாட்டுவேளாளர் வரலாறு 2003
காடையீசுவரர் கோயில் பொருளந்தை முழுக்காது குல வரலாறு 2002
திருப்பனந்தாள் காசிமடத்துச் செப்பேடுகள் 1999
ஆரியூர் வெண்டுவன்குல வரலாறு 1998
கொத்தனூர்க் காணியாளர், குழாயர்குல வரலாறு 1998
வரலாற்றுக் கலம்பகம் 1998
விதரி அத்திப்பாளையம் செம்பூத்த குல வரலாறு 1998
ஆனங்கூர் கரியகாளியம்மன் கோயில் காணியாளர்கள் வரலாறு 1997
ஊத்துக்குழி கதித்தமலை வரலாறு 1997
கச்சத் தீவு 1997
கூனம்பட்டி மாணிக்கவாசகர் திருமடாலய வரலாறு 1994
நெஞ்சை அள்ளும் தஞ்சை 1994
பூந்துறைப் புராணம் 1994
செந்தமிழ் வேளிர் எம்.ஜி.ஆர் – ஒரு வரலாற்று ஆய்வு 1985
கலைமகள் கலைக்கூடக் கையேடு 1984
கலைமகள் கலைக்கூடம் 1981
நன்னூல் உரை 1980
கண்ணகி கோட்டம் 1976
திருமந்திரம் 100 1967
சிவாக்கிர யோகிகள் ஆதீன வரலாறு 1959