மலாயா தமிழர் சரித்திரம்

199

Out of stock

Guaranteed Safe Checkout
Extra Features
  • புத்தகம் 3 - 7 நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
  • Worldwide Shipping
  • புத்தகம் இருப்பில் இல்லை என்றால், அதற்கான பணம் உங்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படும்.

புலம் பெயர்ந்த இந்தியத் தமிழர்கள் குறித்து ஆய்வு நிகழ்த்தியவர். காலனி ஆதிக்க்க் காலத்ட்தில் உலகெங்கும் புலம் பெயர்ந்த இந்தியத் தமிழர்கள் குறித்துப் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்குகளிலும், உள்நாட்டு ஆய்வரங்குகளிலும் தொடர்ந்து கட்டுரைகள் வழங்கிவருகிறார்.

 

Weight 0.25 kg