இலங்கையில் தமிழர் ஓர் இனக்குழு ஆக்கம் பெற்ற வரலாறு கி.மு 300 – கி.பி 1200

300

Out of stock

Guaranteed Safe Checkout
Extra Features
 • புத்தகம் 3 - 7 நாட்களில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
 • Worldwide Shipping
 • புத்தகம் இருப்பில் இல்லை என்றால், அதற்கான பணம் உங்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படும்.

இலங்கையில் தமிழர் ஓர் இனக்குழு ஆக்கம் பெற்ற வரலாறு கி.மு 300 – கி.பி 1200

 • பொருளடக்கம்
 • குறுக்கங்கள்
 • பிறமொழிப் பெயர்கள்
 • கால ஒழுங்கு
 • பட விளக்கம்
 • முன்னுரை
 • அறிமுக உரை
 • மக்கள் வருகை
 • ஆதி இரும்புக் காலம்
 • ஆரியரும் திராவிடரும்
 • இளமக்களும் தமிழ் மக்களும்
 • ஆதி வரலாற்றுக் காலம்
 • ஹெளமக்களும் தமிழ் மக்களும்
 • ஹெளவரும் தமிழரும்
 • சிங்களரும் தமிழரும்
 • பின்னுரை
 • பிற்சேர்க்கைகள்
 • சிறப்புச் சொல் விளக்கம்
 • நூற்பட்டியல் – தமிழ்
 • நூற்பட்டியல் – ஆங்கிலம்
 • சொல்லடைவு
Weight 0.25 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.