கீழடி அகழாய்வு தொல்பொருட்கள் கண்காட்சி

கீழடி அகழாய்வு தொல்பொருட்கள் கண்காட்சி| Keeladi Exhibition at Madurai | #Heritager TV

மதுரை உலகத் தமிழ் சங்கத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கீழடி தொல்பொருள் கண்காட்சிக் கூடம் பற்றியக் காணொளி.

எங்கள் வலைக்காட்சி பக்கங்கள்:
https://www.youtube.com/HeritagerTv
https://www.youtube.com/IndianHeritagers

#Heritager TV
#IndianHeritager
#கீழடி #Keeladi #Keezhadi

Leave a Reply